Om Klubben / Kontingent

Kontingent

Medlemskontingentet er kun 100 kr.
 
Medlemskontigent gælder for et kalenderår.
 
Kontingentet forfalder til betaling hvert år den 1. februar.
Medlemmer der ikke har indbetalt kontingentet senest denne dato slettes som medlem.
Indmeldelse igen inden for samme regnskabsår koster dobbelt kontingent.
 
NY BANK OG KONTONUMMER!!!
Medlemskontigent indbetales til: Jyske Bank 0687 - 2737329
MC Goosetown, Sydsjælland og Møn